Náš obchod pre najmenších funguje na slovenskom trhu už od mája 2008 a za ten čas sme obslúžili viac než 2000 spokojných zákazníkov. V januári 2018 sme prerobili našu internetovú stránku na modernejší systém, ktorý poskytuje maximálne pohodlie pri nákupe.

Snažíme sa k vám zachovať ľudský prístup a vyjsť vám v ústrety aj nad rámec zákona tak, aby ste boli s našimi službami plne spokojní.

 


Prevádzkovateľom tohoto internetového obchodu je:

PRINCIPIUM s.r.o. Pribišova 21, 841 05 Bratislava
IČO: 35767111
IČ DPH: SK2020221654
Obchodný register OS Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo 19117/B

E-mail: info@detsky-tovar.sk
Telefón: 0903 25 59 75 (v pracovné dni 9:00-17:00)

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2624430542 / 1100 (Tatra banka, a.s.)
IBAN SK12 1100 0000 0026 2443 0542

Dohľad vykonáva:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj  Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27  Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104  email: ba@soi.sk